• A kutatás azt mutatja, hogy a nők között nagyobb az eltérés a pénzügyi tartalékaik tekintetében.
  • Mekkora akadályokkal néznek szembe a nők és a férfiak, ha pénzügyekről van szó?
  • A nők felkészültebbek a férfiaknál szűkösebb pénzügyi helyzetben.
  • A férfiak magabiztosabbak a pénzügyi döntések meghozatalában.
  • Reményre ad okot, hogy mindkét nem alaposabb pénzügyi edukációt igényel.
Ki ragaszkodik a pénzéhez, amikor az árak emelkednek és erősödik az infláció? A nők? Vagy a férfiak? Van egyáltalán különbség a nemek között, amikor erről a kérdésről van szó? Amint az EOS legújabb kutatása mutatja, a válasz igen!

A nők nagyobb valószínűséggel spórolnak válság idején.

Az EOS fogyasztói kutatás 2023 során 13 európai ország 7729 fogyasztóját kérdeztek meg arról, hogy fogyasztási szokásaik és fizetési gyakorlataik változtak-e, és ha igen, hogyan változtak az elmúlt hat hónapban. Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy az elmúlt hónapokban az energiaválság és a hozzá kapcsolódó rekordszintű infláció megviselte az európai fogyasztókat. Sokan ennek megfelelően alakították át fogyasztási szokásaikat: a kutatásban részt vevők közül több mint minden második nyilatkozott úgy, hogy ártudatosabbá vált, miközben sok válaszadó sokkal gyakrabban vette igénybe az akciós ajánlatokat. Tízből négy válaszadó pedig egy lépéssel előrébb jár, és nem vásárol felesleges extrákat.

Közelebbről megvizsgálva megfigyelhető, hogy a nők gyakran drasztikusabb lépéseket tesznek, mint a férfiak. Például a férfi válaszadók 37 százaléka ért egyet azzal az állítással: „Szándékosan nélkülözöm a nem alapvető extrákat”, míg a nők 41 százaléka. A női válaszadók leginkább a szabadidős tevékenységekre, például az étkezésekre (36 százalék, férfiak: 30 százalék) korlátozták kiadásaikat, ezt követték az utazási kiadások (34 százalék, férfiak: 32 százalék) és a ruházati kiadások (33 százalék, férfiak: 23 százalék).

A férfiak nagyobb érdeklődést mutatnak a pénzügyek iránt.

A kutatás eredményei azonban túlmutatnak az élet bizonyos területein fennálló korlátok azonosításán. Az eredmények azt mutatják, hogy általánosságban a nők viszonylag alacsony érdeklődést mutatnak a pénzügyi kérdések iránt. Míg a férfi válaszadók 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szívesen foglalkozik pénzzel és pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekkel, addig a nők aránya mindössze 30 százaléka. Jelentős különbségek vannak az anyagi nehézségekbe kerülés miatti szorongás tekintetében is. Ez az érzés sokkal hangsúlyosabb a nőknél: a női válaszadók 51 százaléka nyilatkozott úgy, hogy aggódik saját anyagi biztonsága miatt, míg a férfiaknál ez az arány mindössze 42 százalék. Csak a nők 41 százaléka állítja azt, hogy magabiztosan dönt a pénzzel kapcsolatos kérdésekben, szemben a férfiak 54 százalékával.
Ezek a viselkedésbeli különbségek azonban nem alapvetően nem-specifikusak. Ugyanis az is kiderül, hogy az anyagi biztonság tekintetében határozott ténybeli különbségek vannak a kutatásban résztvevők között. Például a női válaszadók közül mindössze 18 látja elegendőnek pénzügyi tartalékait, szemben a férfi válaszadók 27 százalékával. Ez egy olyan tendencia, amely az árak emelkedése idején még hangsúlyosabbá válhat. Ennek eredményeként a csekély anyagi biztonsággal rendelkező nők adósságspirálba kerülhetnek. A munkahely biztonsága – és ennek következtében az anyagi biztonság – elengedhetetlen az ehhez hasonló problémák megelőzése érdekében.
Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS and co-founder of the W:isible network, says: “Money and finances are not ‘men’s business’. I wish women would become more aware of this and take their financial independence into their own hands.”

A pénz és a pénzügyek nem „a férfiak dolga”. Szeretném, ha a nők tudatosabbá válnának, és saját kezükbe vennék anyagi függetlenségüket.

Sabrina Ebeling
Az EOS vállalati kommunikációs és marketing vezetője, valamint a W:isible hálózat társalapítója.

A kulcs a pénzzel és a pénzügyekkel kapcsolatos több ismeret.

Sabrina Ebeling meg van győződve: „A pénz és a pénzügyek nem „férfiak dolga”. A vállalati kommunikáció és marketing vezető szerepe mellett Sabrina a fe:male W:isible hálózat munkájában is részt vesz – egy vállalati szintű EOS kezdeményezésben, amely elkötelezett a sokszínűség és az esélyegyenlőség mellett. Sabrina számára a felhatalmazás nem áll meg a cég ajtaja előtt: „Bárcsak a nők jobban tudatában lesznek ennek, és saját kezükbe vennék anyagi függetlenségüket. Akkor az ilyen típusú kutatások hamarosan a múlté lesznek.”

A fejlődés kulcsa a pénzügyi kérdések ismerete. Megközelítőleg azonos számú férfi (44 százalék) és nő (42 százalék) szeretne többet megtudni a pénzkezelésről. A kutatás egyik megállapítása ebben az összefüggésben legalábbis biztató: a fiatal válaszadók alkotják a legnagyobb tudásszomjú csoportot: a 18 és 34 év közöttiek 51 százaléka szeretne többet megtudni a pénzről és a pénzügyekről. Ez jól mutatja, hogy – nemtől függetlenül – a társadalom ebbe az irányba indulhatna el, ha pénzügyi rugalmasságra törekszik, valamint meg akarja akadályozni a széles körben elterjedt adósságot.
Hogyan érinti a válság a pénzügyi magatartást a különböző európai országokban? Ki optimistább a jövőt illetően – a fiatalok vagy idősek? Az EOS fogyasztói kutatás 2023 részletes betekintést nyújt a témába.
Go to survey portal

Ha szeretne egy pillantást vetni a kutatás részletes eredményeire, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS