EOS KSI Kft.
+36 1 885-0150 Üzenet küldése
EOS Faktor Zrt.
+36 1 887-9000 Üzenet küldése
EOS Recepció
+36 1 885-0100 Üzenet küldése
Lépjen velünk kapcsolatba

Örömmel várjuk jelentkezését.

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő!

Ezen az oldalon a 2014. évi XXXVIII. és a 2014. évi XL. törvényekkel (elszámolási törvények) érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos legfontosabb, folyamatosan frissülő elszámolási információkat és a kapcsolódó nyomtatványokat találja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk az elszámolást csak az Önnel fogyasztói kölcsönszerződést kötő pénzügyi intézmény Önnel történt elszámolását követően és az elszámolásról kiállított elszámolási tájékoztatás birtokában köteles elvégezni. Ezen dokumentumot Önnek kell Társaságunkhoz eljuttatnia, az Önnel szemben elszámolásra köteles pénzügyi intézménytől történt átvételét követően.
Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban alkalmazott nyomtatványok a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mintái alapján készültek, amelyek használata nem kötelező, azonban alkalmazásuk megkönnyíti a mielőbbi pontos elszámolások elkészítését.  

Az elszámolással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken állunk az Ön rendelkezésére:

Cím:1132 Budapest, Váci út 30.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-887-9000
E-mail: elszamolas@eos-faktor.hu
Panaszkezelés telefonszáma: 06-1/880-1706

1.    Elszámolás iránti kérelem

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás iránti igényét az igény bejelentő nyomtatvány (továbbiakban: Igénybejelentő) Társaságunkhoz történő benyújtásával terjesztheti elő.

Társaságunk kizárólag eredeti kérelmet fogad be, amelyet személyesen vagy postai úton juttathat el Társaságunkhoz.
A Társaságunk által közzétett nyomtatványt elérheti és letöltheti az alábbi linkre történő kattintással, vagy személyesen megtalálhatja Társaságunk ügyfélszolgálati helyiségében, illetőleg erre irányuló kérelme esetén a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül igény szerint elektronikus vagy postai úton megküldjük Önnek. 
Elszámolás iránti kérelem nyomtatvány az EOS Faktor Zrt. követeléskezelő vállalkozásáltali elszámoláshoz:

Amennyiben kérelmét nem a Társaságunk által közzétett nyomtatvány kitöltésével terjeszti elő, akkor azt abban az esetben áll módunkban befogadni amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:

-    Ön a kérelmet teljes egészében saját kezűleg írta és aláírta,
-    Ön a nem saját kezűleg írt kérelmet aláírta és 2 tanú aláírásával hitelesítette az aláíró személyét.

Társaságunk az elszámolást az igény benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

2.    Adatváltozás

Amennyiben az Ön adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt bejelentheti a Társaság által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy egyéb formában.

A Társaságunk által közzétett nyomtatványt elérheti és letöltheti az alábbi linkre történő kattintással, vagy személyesen megtalálhatja Társaságunk ügyfélszolgálati helyiségében, illetőleg erre irányuló kérelme esetén a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül igény szerint elektronikus vagy postai úton megküldjük Önnek.

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

3.    Igazolás

Amennyiben az Ön szerződése 2009.07.26-án vagy azt megelőzően szűnt meg, akkor a 2014. évi XL. törvény 6.§ (3) bekezdése értelmében az Önnel fogyasztói kölcsönszerződést kötött pénzügyi intézmény az Ön kérésére csak abban az esetben számol el Önnel amennyiben igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett követelését Önnel szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti. 
Amennyiben Társaságunk érvényesít ilyen követelést Önnel szemben, akkor ennek igazolását – mely igazolás mintát az alábbi linken vagy ügyfélszolgálati helyiségünkben is megtalálhatja - kérelmezheti Társaságunktól.

Amennyiben az igazolás iránti kérelmet az ügyfélszolgálati helyiségünkben személyesen terjeszti elő, akkor az igazolást azonnal a rendelkezésére bocsátjuk. 
Amennyiben kérelmét egyéb módon - postai úton, faxon, e-mailben, telefonon – terjeszti elő, akkor az igazolást a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül küldjük meg Önnek a Társaságunk által nyilvántartott címére.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás engedményezett kölcsönkövetelésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

4. Az elszámolás felülvizsgálata

 Panasz

Amennyiben

-       Ön a Társaságunk által készített elszámolást vitatja, vagy

-       Társaságunk az erre irányuló kérelme ellenére nem számolt el Önnel,

akkor panasszal élhet Társaságunk felé. Ebben az esetben panaszát kizárólag írásban áll módjában előterjeszteni és annak megválaszolására 60 nap áll rendelkezésünkre.

A panaszt Társaságunkhoz előterjesztheti:

-       postai úton (EOS Faktor Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. 2. emelet vagy 1437 Budapest, Pf. 790.), 

-       személyesen az ügyfélszolgálatunkon (EOS Faktor Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. 2. emelet),

-       faxon (06-1/999-7953), illetve 

-       elektronikusan (panasz_elszamolas@eos-faktor.hu).

A panasz előterjesztésére alkalmazhatja a Társaságunk panaszbejelentő nyomtatványát, amely megtalálható Társaságunk ügyfélszolgálatán és letöltető az alábbi linkre történő kattintással is. Erre irányuló kérelme esetén a nyomtatványt igény szerint elektronikus vagy postai úton megküldjük Önnek.

Panaszbejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint kamatmódosítással kapcsolatban:

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön az Elszámolási törvényben foglaltakkal összefüggésben kíván panaszt előterjeszteni (Például: Társaságunk az Ön kérelme ellenére elmulasztotta kézbesíteni Önnek az Igénybejelentőt vagy az Igazolást stb.), de Ön nem az elszámolási tájékoztató levelet vitatja, vagy panasza nem arra irányul, hogy kérelme ellenére nem kapta meg Társaságunktól az elszámolási tájékoztató levelet, akkor a panasz előterjesztésére irányadó, fentiektől eltérő szabályokat ide kattintva találja meg.

Pénzügyi Békéltető Testület valamint bíróság előtti eljárás

Az alábbiakban a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásról és a döntése elleni jogorvoslat szabályairól olvashat részletesebben:

Amennyiben

-       panaszára kapott válaszunkkal nem ért egyet és az elszámolást továbbra is vitatja, vagy 

-       kérelme ellenére Társaságunktól nem kapott elszámolást, illetőleg

-       panaszát annak elkésettsége miatt Társaságunk érdemi vizsgálat nélkül elutasította,

Ön kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT).

A kérelem kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (megfelelő típus kiválasztásával) nyújtható be, amely elérhető:

-       az ügyfélszolgálatunkon (EOS Faktor Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. 2. emelet),

-       kérhető a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; Telefon: +36-1 489-9700; E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu),

-       letölthető a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok)

Ha a Társaságunktól kapott panaszválaszt vitatja, úgy kérjük az alábbi PBT nyomtatványt használja:

Ha kérelme ellenére Társaságunktól nem kapott elszámolást, kérjük az alábbi PBT nyomtatványt használja:

Ha panaszát annak elkésettsége miatt Társaságunk elutasította, úgy kérjük az alábbi PBT nyomtatványt használja:

A Pénzügyi Békéltető Testület döntése ellen bíróság előtti jogorvoslatnak van helye.

A kérelem kötelezően alkalmazandó nyomtatványon nyújtható be.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető vagy kötelezést tartalmazó határozatával szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. 

A nyomtatvány elérhető ide kattintva.

5.Kifizetés teljesítése

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek az elszámolás eredményeként túlfizetése van, akkor ezen összeg kifizetése iránti igényét előterjesztheti a Társaság által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy egyéb formában.

Társaságunk kizárólag eredeti kérelmet fogad be, melyet személyesen vagy postai úton juttathat el Társaságunkhoz.

A Társaságunk által közzétett nyomtatványt elérheti és letöltheti az alábbi linkre történő kattintással, vagy személyesen megtalálhatja Társaságunk ügyfélszolgálati helyiségében, illetőleg erre irányuló kérelme esetén a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül igény szerint elektronikus vagy postai úton megküldjük Önnek.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Amennyiben kérelmét nem a Társaságunk által közzétett nyomtatvány kitöltésével terjeszti elő akkor azt abban az esetben áll módunkban befogadni amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:

-    Ön a kérelmet teljes egészében saját kezűleg írta és aláírta,
-    Ön a nem saját kezűleg írt kérelmet aláírta és 2 tanú aláírásával hitelesítette az aláíró személyét.

6. Meghatalmazás

Az elszámolással kapcsolatos nyilatkozatai megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van.
Tájékoztatjuk, hogy az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez szükséges nyilatkozatát kizárólag az alább meghatározott feltételeknek megfelelő meghatalmazás útján terjesztheti elő:
•    ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás, illetőleg 
•    külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai, vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okirat.

Meghatalmazás

7. Elszámolás másolatára jogosultak köre

Ha a fogyasztói kölcsönszerződést kötő pénzintézet bármely adós, kezes vagy zálogkötelezett  részére az elszámolást nem köteles megküldeni, az adós, a kezes vagy a zálogkötelezett kérheti, hogy részére az elszámolás másolatát küldje meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk csak a személyesen vagy postai úton benyújtott eredeti kérelem alapján jár el.

Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az adóstól követelhetik a polgári jog szabályai szerint.

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

8. Az elszámolással érintett hitelszerződés adósa elhunyt

Elhunyt adós esetén az elszámolás az öröklésre irányadó szabályok figyelembevételével történik.

Amennyiben az elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződés adósa elhalálozott, annak tényét haladéktalanul be kell jelenteni Társaságunk felé, csatolva az annak igazolására szolgáló eredeti halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát.

Ha az adós helyébe örökös lépett, akkor az elszámolásra az alább leírtak szerint kerül sor.

Ha az örökös a fogyasztói kölcsönszerződés kapcsán örökösi minőségét eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel/öröklési bizonyítvánnyal/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozattal az elszámolás megküldését megelőzően igazolja/igazolta, akkor Társaságunk az elszámolást az örökös részére küldi el. Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés alapján több örökös jogát érinti a fogyasztó kölcsönszerződéssel kapcsolatos elszámolás, akkor Társaságunk az elszámolást mindegyik örökös részére elküldi. Ha az elszámolás alapján a Társaságunknak visszatérítési kötelezettsége keletkezik, akkor az örökösökkel örökrészük arányában külön-külön számolunk el.

Ameddig az adós elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződése kapcsán nem áll a Társaságunk rendelkezésére az örököst megjelölő eredeti jogerős teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat (függetlenül attól, hogy az adós elhalálozásának tényét már bejelentették), addig az elszámolásáról szóló tájékoztató levelet nem postázzuk, (illetve az elhalálozás tényének ismerete hiányában kiküldött elszámoló levél alapján kifizetést nem teljesítünk).

A kifizetésre vonatkozó nyilatkozat érdemi elbírálására az eredeti jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat birtokában történik.

9. Egyéb hasznos információ

Az elszámolás részleteiről bővebb tájékoztatást talál a Magyar Nemzeti Bank oldalán továbbá az EOS Faktor Zrt. ügyfélszolgálatán kifüggesztett tájékoztatókban.

Az elszámolással kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok listáját itt találja:

Gyakori kérdések

Bezárás "Az EOS sütiket használ, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassa Önnek. A weboldal további használatával Ön beleegyezik, hogy sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén, és felhasználhassuk azokat. Ön ezt bármikor megváltoztathatja a sütikkel kapcsolatos beállításnál.cookie settings